Info om Stavanger Buddhistiske Forening:

Stavanger Buddhistiske Forening ble dannet 29. april 1998. I de opprinnelige vedtektene står det:

Forenings formål er å praktisere Buddhas lære i fellesskap til gavn for alle levende vesener. For å nå dette målet skal foreningen søke å opprette og drive ett buddhistisk senter i Stavanger.

Dette siste har vært av stor betydning for SBF. Det er mange forskjellige måter å praktisere buddhisme på, men vi har valgt å legge forskjellene til side og samles om en praksis som vi alle har felles: Meditasjon. Meditasjonen er det som er kjernen i Buddhas lære. Det er igjennom meditasjon at Buddhas lære bekreftes og erfares.

Vi møtes fast en gang i uken og har en time meditasjon isammen. Som regel spiller vi av instruksjoner gitt av forskjellige lærere i den første halve timen. Etterpå drikker vi te og har litt sosialt. Vi har ikke et eget lokale, men vi møtes hver onsdag kl 20.00 hjemme hos Aud Solveig. Hvis en ikke har meditert før kan det være en fordel å møte opp 15 minutter før og få en rask innføring.

SBF inviterer også buddhistiske læremestere av forskjellige tradisjoner til Stavanger. Dette vil vi forsøke å gjøre en til to ganger i året. Vi opplyser om disse på hjemmesiden, eller på mail hvis du ønsker å være på mail listen våres.

Medlemskapet i foreningen er åpent for alle. Vi har ingen kontigent, vi får statstøtte via Buddhistforbundet for medlemmene våre. Det er også mulig å delta selv om en tilhører annet trossamfunn, f.eks Statskirken.

Alle interesserte er hjertelig velkommen